Naudingos nuorodos

Notarų rūmai: http://www.notarai.lt

Lietuvos Respublikos Seimas: http://www.lrs.lt

Lietuvos Respublikos Prezidentas: http://www.president.lt

Lietuvos Respublikos Vyriausybė: http://www.lrv.lt

Lietuvos Respublikos Teisėjų Asociacija: http://www.lrta.lt

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija:http://www.tm.lt

Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija: http://www.urm.lt

Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija: http://www.vrm.lt

Tarptautinė Lotyniškojo Notariato Sąjunga: http://www.onpi.org.ar

Centrinė hipotekos įstaiga: http://www.lhr.lt

Registrų centras  http://www.registrucentras.lt/

Lietuvos advokatų taryba: http://www.advoco.lt

Aukščiausiasis Teismas: http://www.lat.litlex.lt

Nacionalinė teismų administracija: http://www.teismai.lt

Lietuvos Vyriausiasis Administracinis teismas: http://www.lvat.lt

Vilniaus apygardos teismas: http://www.vat.lt

Vilniaus komercinio arbitražo teismas: http://www.arbitrazas.lt

Europos žmogaus teisių teismas: http://www.echr.coe.int

Teisės ir demokratijos plėtros centras: http://www.tdc.litlex.lt